fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 410 zł zł
Przy płatności semestralnej: 2 245 zł
Przy płatności rocznej: 4 490 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 410 zł
Przy płatności semestralnej: 2 245 zł
Przy płatności rocznej: 4 490 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

  • E-biznes i nowoczesne formy marketingu +
    Dzięki specjalności Student uzyska nowoczesną wiedzę w zakresie zarządzania i funkcjonowania firm w obszarze gospodarki cyfrowej, nauczy się jak prowadzić biznes w Internecie, pozna główne wzorce zachowań konsumentów w Internecie. Zyska gruntowną wiedzę w zakresie uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i technologicznych e-biznesu. Nauczy się analizować, interpretować i oceniać zjawiska w zakresie funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej. Będzie potrafił projektować różne modele e-biznesu.

  • Inwestycje na rynku  finansowym +
    Dzięki specjalności Student uzyska pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, będzie potrafił wykonać analizę ryzyka finansowego i pozna zasady zarządzania ryzykiem finansowym. Nauczy się w sposób prawidłowy przeprowadzić analizę finansową banku i instytucji ubezpieczeniowych. Zapozna się z zasadami tworzenia oferty instrumentów finansowych, będzie potrafił analizować, interpretować i oceniać instrumenty bankowości detalicznej, korporacyjnej i pośrednictwa finansowego.

Kadra

Kadra na kierunku Zarządzanie to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

Dla studenta
Aktualne promocje