fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 400 zł
Przy płatności semestralnej: 2 190 zł
Przy płatności rocznej: 4 380 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 400 zł
Przy płatności semestralnej: 2 190 zł
Przy płatności rocznej: 4 380 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

  • Marketing, reklama i nowe media +
    Bardzo użyteczna specjalność dla osób pragnących posiąść kompetencje w zakresie, „sztuki zaspokajania potrzeb klienta przy równoczesnym osiąganiu zysku”, rozszerzająca wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach specjalności o tej samej nazwie na I stopniu studiów socjologicznych oraz uzupełniająca wykształcenie dla absolwentów innych specjalności i kierunków studiów. Oferuje zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia atrakcyjnych produktów rynkowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej, twórczej pracy we własnej firmie, działach marketingu, brandingu, mediach, agencjach reklamowych.

  • Badania komercyjne +
    Wyjątkowo interesująca specjalność dla osób chcących prowadzić komercyjne badania rynkowe, społeczne i ewaluacyjne, pragnących uzyskać użyteczne i poszukiwane na rynku pracy kompetencje metodologiczne. Dostarcza ona umiejętności projektowania i przeprowadzania badań na zlecenie biznesu, sektora publicznego i organizacji pozarządowych, diagnozowania społecznego, prognozowania oraz formułowania rekomendacji. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach badawczych, działach marketingu, instytucjach publicznych, jednostkach samorządowych oraz agencjach reklamowych i PR.

Kadra

Kadra na kierunku Socjologia to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

Dla studenta
Aktualne promocje