fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 370 zł zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 370 zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • +
  Semestr II:
  Moduł A: Systemy i sieci telekomunikacyjne oraz układy elektroniczne
  Moduł pozwala studentom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu sieci telekomunikacyjnych o różnym zasięgu, zasad ich organizacji i administracji. Moduł zaznajamia także z podstawami działania elektroniki analogowej i cyfrowej oraz budową układów mających praktyczne zastosowania.

  Moduł B: Sztuczne sieci neuronowe oraz przetwarzanie obrazów medycznych
  Moduł zapoznaje studentów z budową i działaniem sztucznych sieci neuronowych, projektowaniem wielowarstwowych sieci neuronowych do rozwiązywania wybranych zagadnień np. klasyfikacji sygnałów, rozpoznawania obrazów. Moduł zapoznaje także z zagadnieniami przetwarzania obrazów medycznych, wybranymi standardami zapisu obrazów medycznych oraz operacjami na obrazie, mającymi zastosowanie w medycynie.

  Semestr III:
  Moduł A: Neuromodelowanie Moduł zapoznaje studentów z tematyką modelowania funkcjonowania mózgu w postaci biologicznych sieci neuronowych.

  Moduł B: Telemedycyna z elementami symulacji medycznej
  Moduł pozwala studentom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu sieci telekomunikacyjnych o różnym zasięgu, zasad ich organizacji i administracji. Moduł zaznajamia także z podstawami działania elektroniki analogowej i cyfrowej oraz budową układów mających praktyczne zastosowania.
Kadra

Kadra na kierunku Informatyka to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

Dla studenta
Aktualne promocje