fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 415 zł
Przy płatności semestralnej: 2 250 zł
Przy płatności rocznej: 4 500 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 415 zł
Przy płatności semestralnej: 2 250 zł
Przy płatności rocznej: 4 500 zł
Kadra

Kadra na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  1. dr Anna Karasińska-Świder
  2. mgr Anna Natora
  3. dr Justyna Rynkiewicz
  4. dr Kinga Sarad-Deć
  5. dr Urszula Tokarska
  6. mgr Agnieszka Tyniec
Dla studenta
Aktualne promocje