fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 370 zł zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 390 zł
Przy płatności semestralnej: 2 100 zł
Przy płatności rocznej: 4 200 zł
Specjalności

Wybierz jedną z  nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Zarządzanie firmą +
  Dzięki specjalności Zarządzanie firmą student:
  • Uzyskuje gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie zarządzania firmą
  • Uczy się jak zaprojektować nowy biznes (np. START-UP) lub stworzyć model biznesowy usprawniający działalność istniejącego przedsiębiorstwa
  • Poznaje strategie realizacji działań marketingowych, a także strategie budowania długotrwałych relacji z klientami i pracownikami
  • Uczy się także jak efektywnie planować zasoby przedsiębiorstwa, zarządzać produkcją i finansami, a także skutecznie negocjować
 • Zarządzanie HR +
  Dzięki specjalności Student:
  • Uzyskuje gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnego wykorzystania tkwiącego w nich potencjału
  • Uczy się jak rekrutować ludzi, zbudować zespół oraz jak rozbudzić w pracownikach inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie w realizację celów przedsiębiorstwa
  • Poznaje m.in. strategie personalne, różne formy i metody doskonalenia pracowników (zarówno klasyczne, jak i nowoczesne) oraz różne systemy oceny ich pracy
  • Uczy się także jak przekonać pracowników do zmiany, negocjować i rozwiązywać konflikty
Kadra

Kadra na kierunku Zarządzanie to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Prodziekan: mgr Anna Bielak
  1. mgr Anna Bielak
  2. dr Jakub Bis
  3. mgr Andrzej Borowski
  4. mgr inż. Joanna Brudnicka
  5. mgr Aleksandra Cybul
  6. dr inż. Dariusz Dobrowolski
  7. dr inż. Jacek Dziwulski
  8. mgr Michał Furmanek
  9. mgr Ewa Galant-Szala
  10. mgr Barbara Gruszecka
  11. mgr Artur Habza
  12. dr Anna Jargiełło
  13. mgr Katarzyna Jośko
  14. dr Jarosław Jurkiewicz
  15. mgr Magdalena Kowara
  16. mgr Michał Kula
  17. mgr Agnieszka Kwietniewska
  18. dr Monika Leśnik
  19. mgr Jacek Lis
  20. dr inż. Radosław Marciniak
  21. dr Ewa Miszczak
  22. dr Magda Parzyszek
  23. dr hab. inż. Artur Paździor
  24. mgr Paweł Prokop
  25. mgr Elwira Przybylska
  26. dr Ewa Sikora-Chołody
  27. dr Bartosz Sobotka
  28. dr Grzegorz Socha
  29. dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit
  30. dr Mariola Stecka
  31. mgr Magdalena Surmacz
  32. dr inż. Adam Włodarczyk
  33. mgr inż. Grzegorz Wójcikowski
  34. dr hab. inż. Anna Zarębska, prof. WSPA
  35. dr inż. Tomasz Żminda
  36. dr Katarzyna Żuk
Dla studenta
Aktualne promocje