fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 370 zł zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 380 zł
Przy płatności semestralnej: 2 050 zł
Przy płatności rocznej: 4 100 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe +
  Niezwykle potrzebna specjalność kierowana jest do osób chcących zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu bezpieczeństwa firm, organizacji i instytucji o charakterze międzynarodowym, diagnozowania problemów i rozwiązywania konfliktów, naprawiania wadliwie funkcjonujących zespołów i budowania nowych grup zadaniowych. Dostarcza wiedzy i umiejętności stosowania procedur w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.

  • Zdobędziesz wiedzę o istocie i specyfice bezpieczeństwa w różnych sferach życia społecznego
  • Będziesz potrafił analizować i identyfikować różne zagadnienia w praktyce
  • Będziesz potrafił badać mechanizmy koncentrujące się na przeciwdziałaniu zagrożeniom
 • Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna +
  Mocno osadzona w praktyce specjalność kierowana jest do osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji projektów współpracy transgranicznej.

  • Nauczysz się realizować projekty współpracy transgranicznej
  • Nauczysz się rozpoznawać potrzeby środowisk, instytucji, firm zajmujących się współpracą transgraniczną
  • Nauczysz się rozwiązywać konflikty występujące we współpracy transgranicznej
  • Nauczysz się stosować zasady i procedury współpracy transgranicznej
  • Nauczysz się prowadzić negocjacje
Kadra

Kadra na kierunku Stosunki międzynarodowe to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Prodziekan: dr Maria Mazur
  1. mgr Adeniyi Aderibigbe
  2. mgr Anna Bielak
  3. mgr barbara Gruszecka
  4. mgr Viktoriya Herun
  5. mgr Viktoriya Levchuk
  6. mgr Jacek Lis
  7. dr Maria Mazur
  8. mgr Marcin Nowak
  9. prof. dr hab. Antoni Olak
  10. dr Patrycja Olchowska
  11. mgr Małgorzata Orzeł
  12. dr Karolina Podgórska
  13. mgr Piotr Skrzypczak
  14. dr Mariola Stecka
  15. mgr Ewelina Paszkiewicz
Dla studenta
Aktualne promocje