fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 370 zł zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 380 zł
Przy płatności semestralnej: 2 050 zł
Przy płatności rocznej: 4 100 zł

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Kryminologia +
  W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu: problematyki przestępczości, metod jej kontrolowania i zapobiegania jej. Nauczysz się nie tylko profilować sylwetki sprawców i ofiar, wyjaśniać przyczyny, które sprowadzają człowieka na drogę przestępstwa oraz te, które sprawiają, że ludzie stają się ofiarami przestępstw, ale również mierzyć i  analizować różne formy przestępczości. Przedmioty: Przestępczość, Podstawy procesu karnego, Kryminogenne zjawiska społeczne, Wiktymologia, Psychologia kryminalna, Profilowanie sprawcy i ofiary przestępstwa, Metody badań w kryminologii, Przestępczość nieletnich i kobiet, Problematyka uzależnień.
 • Socjologia biznesu i organizacji +
  Niezwykle potrzebna specjalność kierowana jest do osób chcących zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu pracy z grupą osób w organizacjach i firmach, diagnozowania problemów i rozwiązywania konfliktów, naprawiania wadliwie funkcjonujących zespołów i budowania nowych grup zadaniowych. Dostarcza wiedzy i umiejętności stosowania procedur i właściwych metod organizowania pracy w firmach i instytucjach, zarządzania strategicznego i budowania relacji. Absolwent poprzez nabyte kompetencje jest użytecznym pracownikiem w firmie, przyczyniającym się do podniesienia wydajności pracy i podwyższenia zysku. Znajdzie pracę w firmach biznesowych i instytucjach, administracji i wszędzie tam, gdzie pracuje grupa ludzi.
 • Marketing, reklama i nowe media +
  Marketing, reklama i nowe media - mocno osadzona w praktyce specjalność kierowana jest do osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii działań marketingowych oraz jej zastosowań rynkowych i społecznych. Wyposaża studenta w umiejętności efektywnego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami promocji i reklamy, sposobów perswazji, socjotechnik i innych metod oddziaływania na jednostki i grupy. Absolwent jest przygotowany do pracy w działach marketingu, brandingu, działach PR i obsługi klientów, mediach, agencjach reklamowych.
Kadra

Kadra na kierunku Socjologia to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Prodziekan: dr Ewa Miszczak
  1. dr Małgorzata Jedynak
  2. dr Marta Komorska
  3. dr Ewa Miszczak
  4. dr Magda Parzyszek
  5. mgr Monika Różycka-Górska
  6. dr Mariola Stecka
  7. mgr Magdalena Surmacz
  8. mgr Szymon Włodarczyk
  9. dr Michał Wójcik
  10. dr hab. inż. Anna Zarębska, prof. WSPA
Dla studenta
Aktualne promocje