fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 370 zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 390 zł
Przy płatności semestralnej: 2 100 zł
Przy płatności rocznej: 4 200 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Finanse i bankowość +
  Dzięki tej specjalizacji student rozwija umiejętności poruszania się po rynkach finansowych i w obszarze bankowości. Poznaje także tajniki funkcjonowania sektora bankowego i ubezpieczeniowego od strony praktycznej. Po ukończonej specjalizacji student jest w stanie samodzielnie poruszać się w skomplikowanym świecie sektora finansowego.
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw +
  W trakcie specjalizacji student rozwija umiejętności specjalistyczne w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Doskonali także kompetencje w zakresie prowadzenia księgowości i zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Po ukończonej specjalizacji student jest w stanie formułować i realizować finansowe cele przedsiębiorstwa z wykorzystaniem praktycznych narzędzi rachunkowo-finansowych.
Kadra

Kadra na kierunku Finanse i rachunkowość to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Prodziekan: mgr Andrzej Borowski
  1. dr Jakub Bis
  2. mgr Andrzej Borowski
  3. mgr Zofia Flasińska
  4. dr Lech Jańczuk
  5. dr Anna Jargiełło
  6. dr Waldemar Jurkiewicz
  7. mgr Michał Kula
  8. dr Ewa Łazuka
  9. dr hab. inż. Artur Paździor
  10. dr Henryk Ponikowski
  11. mgr Iwona Romańska
  12. dr Bartosz Sobotka
  13. dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit
  14. dr Paweł Wlaź
  15. mgr inż. Grzegorz Wójcikowski
  16. mgr Radosław Wróblewski
  17. dr Katarzyna Żuk
Dla studenta
Aktualne promocje