fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 370 zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 390 zł
Przy płatności semestralnej: 2 100 zł
Przy płatności rocznej: 4 200 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Public relations i marketing medialny (zajęcia w języku polskim i angielskim) +
  Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna kształci nie tylko przyszłych dziennikarzy, ale i specjalistów np. z zakresu public relations, dziennikarstwa on-line, marketingu, reklamy, komunikacji wizualnej. Jesteśmy jedynym kierunkiem w regionie, który prowadzi specjalność public relations w języku angielskim. Pokazujemy w praktyce, jak wygląda komunikacja społeczna, nie nudzimy teorią. Uczą u nas najlepsi dziennikarze-praktycy i wykładowcy z długoletnim stażem. Efekty ćwiczeń są wdrażane w praktyce, podczas zadań projektowych. Po ukończeniu studiów będziesz umieć nie tylko poruszać się swobodnie w świecie mediów, składać gazetę, montować filmy, audycje radiowe, pisać profesjonalne blogi, ale także staniesz się ekspertem w zakresie public relations i promowania wizerunku. Możesz więc zostać dziennikarzem, rzecznikiem prasowym, specjalistą PR czy marketingu z dodatkową świetną znajomością branżowego języka angielskiego.
 • Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnej +
  MoJo /mobilne dziennikarstwo/ - dziennikarstwo wykorzystujące najnowsze technologie oparte na możliwościach smartfonów, gdzie smartfon jest dla dziennikarza zarówno kamerą, mikserem dźwięku, zestawem montażowym, i... wozem satelitarnym, a co najważniejsze - mieści się w kieszeni dziennikarza, który z kolei może uprawiać swój zawód sprawniej, dużo szybciej i w pełni niezależnie.
 • Psychologia w massmediach +
  Dzisiejszy świat to środowisko informacyjne zbudowane w znacznej mierze z mass mediów. Wdzierają się one w nasze życie kształtując nasze gusta i wizerunek, upowszechniając idee, a tym samym manipulują. Wpływają na nasze opinie, wiedzę i przekonania. Na odbiór treści przekazywanych przez mass media ma wpływ wiele czynników o różnym zakresie i sile oddziaływania. Autorzy specjalności uznali, iż kompetencje medialne we współczesnym społeczeństwie stanowią ważny składnik. A co ważne mechanizm tych zależności pomiędzy psychologia a mediami nie jest znany dla większości ludzi. Psychologia w mass mediach powstała w połączniu dwóch dyscyplin naukowych: Dziennikarstwa i Psychologii. To interdyscyplinarna specjalność, która kształci w zakresie psychologicznych aspektów działania mediów. W ramach specjalności student otrzyma wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów i prawie medialnym w różnych krajach świata. Nauczy się korzystania z różnorodnych technik perswazji oraz zasad komunikacji społecznej. Specjalizacja przyczyni się do lepszego rozwinięcie własnych zdolności studentów w zakresie „produkcji” medialnej (telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej). Z kolei znajomość mechanizmów zależności pomiędzy psychologią a mediami umożliwi absolwentom skuteczną kontrolę nad wpływem mass mediów na odbiorców, kreowanie gustów odbiorców, realizację świadomej kontroli tego wpływu na wizerunek różnych film i instytucji, wyczuwanie manipulacji opinią społeczną, narzucania mody i upowszechniania idei.


  W ramach następujących przedmiotów objętych specjalnością studentom zostanie przedstawiona trójczłonowa relacja między nadawcą, przekazem i odbiorcą:

  • wiedza o funkcjonowaniu współczesnych mediów i prawie medialnym w różnych państwach świata
  • metodologia badań rynkowych i medialnych
  • metody komunikacji internetowej
  • psychologia Internetu i rozwój społeczeństwa informacyjnego
  • psychologia reklamy
  • psychologia wpływu, perswazji i propagandy
  • public relations
  • społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

  Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

  • dziennikarstwo i produkcja programów medialnych
  • marketing
  • reklama i kreowanie wizerunku
  • badania i monitoring mediów
  • nowe media
  • zarządzanie biznesem rozrywkowym
Kadra

Kadra na kierunku Dziennikarstwo to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Prodziekan: dr Ewa Miszczak
  1. mgr Łukasz Borkowski
  2. mgr Łukasz Chomicki
  3. mgr Barbara Gruszecka
  4. dr Mirosław Haponiuk
  5. mgr Tomasz Kowalewicz
  6. dr Krzysztof Księski
  7. dr Monika Leśnik
  8. mgr Karolina Mądro-Jabłońska
  9. dr Ewa Sikora-Chołody
  10. mgr Magdalena Surmacz
  11. dr Wiesława Szymczuk
  12. mgr Grzegorz Wójcikowski
Dla studenta
Aktualne promocje