fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 370 zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 390 zł
Przy płatności semestralnej: 2 100 zł
Przy płatności rocznej: 4 200 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Administracja publiczna +
  Mocno osadzona w praktyce specjalność kierowana do osób chcących zdobyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu kierowania w administracji publicznej, zatrudniania w tej administracji, systemu podatkowego, jak również finansów samorządowych. Wyposaża studenta przede wszystkim w kompetencje prawne, osobowościowe i społeczne niezbędne do nie tylko do podjęcia pracy w strukturach administracji publicznej, ale również do prawidłowego zarządzania strategicznego i budowania relacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy urzędniczej w różnych w organach administracji publicznej, w tym administracji rządowej i samorządowej.
 • E-administracja +
  Specjalność kierowana do osób chcących zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu administracji ze znajomością nowoczesnych technologii informatycznych. Dostarcza wiedzy i umiejętności do praktycznego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu poprawy jakości usług publicznych w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Absolwent poprzez nabyte kompetencje może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i analitycznych w szeroko pojętej e-administracji oraz jest przygotowany do pracy w zespołach wdrażających systemy informatyczne w sektorze publicznym.
 • Administracja biznesu zagranicznego +
  Specjalność adresowana do osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania biznesem zagranicznym, obrotu gospodarczego, czy zasad ochrony praw podmiotów pozostających w relacjach z biznesem zagranicznym. Dostarcza wiedzy i umiejętności stosowania procedur i właściwych metod organizowania pracy w firmach i instytucjach zagranicznych, zarządzania strategicznego i budowania relacji. Absolwent poprzez kompetencje pozyskane w ramach specjalności przygotowany jest do pracy w firmach biznesowych i instytucjach zagranicznych, oraz do założenia własnej działalności gospodarczej.
Kadra

Kadra kierunku Administracja to doskonale zorientowani PRAKTYCY życia publicznego, którzy przekazują wiedzę oraz przede wszystkim praktyczne umiejętności niezbędne do sprawnego funkcjonowania w administracji.

 • +
  Prodziekan: mgr Monika Różycka-Górska
  1. mgr Andrzej Borowski
  2. mgr Karolina Buczyńska
  3. mgr Barbara Gruszecka
  4. dr Joanna Hołda
  5. dr Artur Kokoszkiewicz
  6. mgr Władysław Kossowski
  7. dr Krzysztof Księski
  8. mgr Jacek Lis
  9. dr Marcin Nowak
  10. mgr Małgorzata Orzeł
  11. mgr Monika Różycka-Górska
  12. dr Małgorzata Szymańska
  13. mgr Magdalena Tuszyńska
Dla studenta
Aktualne promocje