fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 380 zł
Przy płatności semestralnej: 2 050 zł
Przy płatności rocznej: 4 100 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 400 zł
Przy płatności semestralnej: 2 150 zł
Przy płatności rocznej: 4 300 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Eksploatacja dronów +
  Studiując specjalność Eksploatacja dronów:
  • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji i obsługi dronów.
  • Będziesz przygotowany teoretycznie i praktycznie do przystąpienia do egzaminu państwowego w ULC w celu uzyskania Świadectwa Kwalifikacji uprawniającego do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Znajdziesz zatrudnienie w bardzo dynamicznie rozwijającej się obecnie branży systemów bezzałogowych w  charakterze pilota lub konstruktora dronów.

  Czy wiesz że:
  Obecnie drony znajdują zastosowanie w coraz większej ilości instytucji związanych z przemysłem filmowym, geodezją, kartografią, ochroną porządku publicznego, bezpieczeństwem, pożarnictwem, leśnictwem, wojskowością itp.
 • Transport, spedycja i logistyka +
  Studiując specjalność Transport-Spedycja-Logistyka zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie spedycji krajowej i międzynarodowej, techniki przewozu towarów, prawa transportowego UE, logistyki i systemów logistycznych oraz transportu lotniczego i szynowego.

  Będziesz przygotowany merytorycznie i praktycznie do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportowych na stanowisku spedytora oraz logistyka.

  Posiądziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie analizy i globalnego zarządzania systemami logistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii IT.

  Znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych, w różnych gałęziach transportu.
 • Systemy informatyczne w łańcuchu dostaw +
  Interdyscplinarna specjalność stworzona razem z kierunkiem Informatyka.

  W ramach tej specjalności proponujemy opanowanie wiedzy i kompetencji z zakresu szeroko rozumianego wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych w firmach transportowych i spedycyjnych.

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanej z organizacją, zarządzaniem i kontrolowaniem systemów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i baz danych.

  Specjalność jest przeznaczona dla studentów, którzy planują swoją karierę na stanowiskach kierowniczych i specjalistów w przedsiębiorstwach branży logistycznej.

  Przedmioty objęte specjalnością w semestrze III:
  1. Programowanie w języku wysokiego poziomu
  2. Administracja bazami danych
  3. Zintegrowane systemy informatyczne
  Ogólna liczba godzin na przedmioty w ramach specjalności w semestrze III – 160 godzin

  Przedmioty objęte specjalnością w semestrze IV:
  1. Globalne systemy pozycjonowania w logistyce
  2. Automatyzacja procesów logistycznych
  3. Systemy zarządzania gospodarką magazynową
  Ogólna liczba godzin na przedmioty w ramach specjalności w semestrze IV – 160 godzin

  Przedmioty objęte specjalnością w semestrze V:
  1. Bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej
  2. Projektowanie systemów logistycznych
  3. Zarządzanie łańcuchami logistycznymi
  Ogólna liczba godzin na przedmioty w ramach specjalności w semestrze V – 160 godzin
Kadra

Kadra na kierunku Transport to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  1. dr hab. Piotr Budzyński
  2. dr Ernest Gnapowski
  3. mgr Mateusz Hamera
  4. dr Rafał Kucharczyk
  5. dr Marek Magniszewski
  6. dr Joanna Olejnik
  7. dr inż. Konrad Pylak
  8. dr hab. Jarosław Pytka
  9. mgr Danuta Rak
  10. mgr Piotr Zawrotniak
Dla studenta
Aktualne promocje