fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 460 zł
Przy płatności semestralnej: 2 500 zł
Przy płatności rocznej: 5 000 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 460 zł
Przy płatności semestralnej: 2 500 zł
Przy płatności rocznej: 5 000 zł
Kadra

Kadra na kierunku Projektowanie wnętrz to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Prodziekan: mgr Małgorzata Michalska-Nakonieczna
  1. mgr inż. Andrzej Celiński
  2. mgr Katarzyna Chylińska
  3. mgr Mirosław Iwański
  4. dr Grażyna Michalska, prof. WSPA
  5. mgr Małgorzata Michalska-Nakonieczna
  6. mgr Artur Mulak
  7. mgr Danuta Rak
  8. mgr inż. arch. Karol Tymczak
Dla studenta
Aktualne promocje