fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 380 zł
Przy płatności semestralnej: 2 050 zł
Przy płatności rocznej: 4 100 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 400 zł
Przy płatności semestralnej: 2 200 zł
Przy płatności rocznej: 4 400 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych +
  Absolwenci, którzy kończą tę specjalizację, posiadają umiejętności projektowania, programowania i obsługi systemów informatycznych. Potrafią projektować i budować wielowarstwowe aplikacje biznesowe intensywnie wykorzystujące bazy danych.

 • Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza +
  Celem studiów jest zapoznanie uczestników z problemami zabezpieczeń sieci komputerowych, systemów komputerowych i aplikacji. Równocześnie absolwent posiądzie wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa. Coraz większa ilość zagrożeń z jakimi stykają się użytkownicy komputerów oraz coraz większa ilość przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń informatycznych, powodują wzrost zapotrzebowania na specjalistów ukierunkowanych na zabezpieczanie, zbieranie i analizę danych z urządzeń i sieci.

 • Technologie mobilne +
  Specjalizacja stworzona jako odpowiedź na gwałtowny rozwój rynku mobilnego i skupiająca się na Adroidzie i iOS’ie.

 • Bazy danych +
  Specjalizacja związana z dużymi zbiorami danych i technikami ich analizy określanymi jako Big Data.

 • Grafika komputerowa i projektowanie gier +
  Specjalność przygotowuje do samodzielnego i zespołowego projektowania gier, rozumienia każdego etapu powstawania gry oraz zapoznaje z technikami związanymi z grafiką komputerową i artystyczną.

 • Systemy informatyczne w łańcuchu dostaw +
  Interdyscyplinarna specjalność stworzona razem z kierunkiem Transport.

 • Technologie webowe i Internet rzeczy +
Kadra

Kadra na kierunku Informatyka to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Prodziekan: dr Marcin Smolira
  1. dr hab. Andrzej Bochniak
  2. mgr Aleksandra Cybul
  3. dr inż. Dariusz Dobrowolski
  4. dr Barbara Gocłowska
  5. mgr Adrian Gogacz
  6. dr hab. inż. Ryszard Goleman
  7. mgr Arkadiusz Gwarda
  8. dr inż. Łukasz Kański
  9. mgr Magdalena Kowara
  10. mgr Tomasz Król
  11. mgr inż. Krzysztof Król
  12. dr Karol Kuczyński
  13. dr Monika Leśnik
  14. dr Katarzyna Mazur
  15. dr hab. inż. Arkadiusz Miaskowski
  16. dr Joanna Olejnik
  17. dr inż. Bogusław Oleksiejuk
  18. mgr inż. Patrycjusz Omiotek
  19. mgr inż. Jakub Pizoń
  20. dr Marcin Smolira
  21. mgr Marcin Stachyra
  22. mgr Angelika Stawinoga
  23. dr Rafał Stęgierski
  24. dr Janusz Szuster
  25. dr Anna Tatarczak
  26. prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
  27. mgr Marcin Ważny
  28. mgr Kamil Żuk
Oprogramowanie Microsoft

Dzięki Microsoft Imagine będziesz miał dostęp do najnowszych narzędzi programistycznych, systemów operacyjnych, oprogramowania serwerowego oraz dokumentacji.
 Sprawdź szczegóły!

Dla studenta
Aktualne promocje