fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 460 zł
Przy płatności semestralnej: 2 500 zł
Przy płatności rocznej: 5 000 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 460 zł
Przy płatności semestralnej: 2 500 zł
Przy płatności rocznej: 5 000 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

Kadra

Kadra na kierunku Architektura to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Prodziekan: dr Grażyna Michalska, prof. WSPA
  1. dr inż. Jerzy Adamczyk
  2. mgr Paweł Adamiec
  3. mgr inż. Andrzej Celiński
  4. dr inż. Jacek Dziwulski
  5. dr inż. Jan Kamiński
  6. dr Agnieszka Kułak
  7. dr Grażyna Michalska, prof. WSPA
  8. mgr Małgorzata Michalska-Nakonieczna
  9. mgr Michał Piotrowski
  10. mgr inż. arch. Krzysztof Podniesiński
  11. dr Małgorzata Przegalińska
  12. mgr Marcin Semeniuk
  13. mgr Jolanta Smarż
  14. dr Małgorzata Sosnowska
  15. dr inż. arch. Katarzyna Szmygin-Jeżyńska
  16. mgr inż. arch. Karol Tymczak
Dla studenta
Aktualne promocje