fbpx
Czesne
Płatność miesięczna: 320 zł
Opłata semestralna: 1 750 zł
Opłata roczna: 3 500 zł
Tryb kształcenia
  1. stacjonarny
  2. niestacjonarny
  3. on-line

Dla studenta