fbpx
Czesne
Płatność miesięczna: 290 zł
Opłata semestralna: 1 550 zł
Opłata roczna: 3 100 zł
Tryb kształcenia
  1. stacjonarny
  2. niestacjonarny
  3. on-line

Dla studenta