fbpx
Czesne
Płatność miesięczna: 270 zł
Opłata semestralna: 1 450 zł
Opłata roczna: 2 900 zł
Tryb kształcenia
  1. stacjonarny
  2. niestacjonarny
  3. on-line

Dla studenta