Stypendia na rok akademicki 2018/2019 - semestr zimowy

Wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 będą przyjmowane w terminie od 28 września do 25 października 2018 r. według harmonogramu.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, wytycznymi dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz o przygotowanie kompletnej dokumentacji.

Ustawowy próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1051,70 zł.


Student WSPA w Lublinie może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego;
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
  4. stypendium Ministra;
  5. zapomogi.

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSPA znajduje się na tej stronie.

 

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

E-learning Widget
English Widget